15/9/21

INVENTS : UN PROBLEMA, UNA SOLUCIÓ (Preguntes)

Un cop vist el vídeo, contesteu aquestes  preguntes.

1. Defineix el problema dels contenidors de vidre
2. Quina és la professió de la persona que planteja solucions al problema dels contenidors?
3. En quina mena d'espai construeixen el prototip de la solució al problema dels contenidors?
4. Què fan després de construir el prototip de nou contenidor?
5. Posa un exemple de «serendipitat» (descobriment per casualitat)
6. Explica com és un dels «invents divertits» que apareixen al vídeo
7. Quina és la característica principal que haurien de tenir els inventors?
8. Què han de fer els inventors per evitar que altres els copiïn la idea?


INVENTS : UN PROBLEMA, UNA SOLUCIÓ

Per començar a introduir què és un procés tecnològic, veurem el vídeo "Invents: un problema, una solució" del programa de TV3 «Què Qui Com»

Invents: un problema, una solució

Els invents són troballes que resolen determinats problemes o necessitats. El reporter Pere Renom té un munt de contenidors davant de la finestra de la seva habitació i molt sovint el desperta el soroll del vidre llençat en hores intempestives. Fart d'aquesta situació, contacta amb un amic enginyer per desenvolupar un contenidor de vidre insonor.

El reportatge també explica l'antena fractal, un invent català que actualment incorporen la majoria de mòbils del món, i el llit lateralitzador, capaç de millorar el son en persones amb problemes de mobilitat.

Però més enllà del pragmatisme, els invents també es poden fer per diversió, o per casualitat, l'anomenada serendipitat. La penicil·lina, el viagra, els post-its o les radiografies es van descobrir casualment.,

Jaume Vilalta recorda gran inventors de la història, com Nikola Tesla, inventor del corrent altern, un geni que va patentar la ràdio abans que ho fes Marconi i que va ser rival d'Edison, amb qui van mantenir diverses disputes.


7/9/21

INVESTIGA : COM ELS OBJECTES EVOLUCIONEN AL LLARG DEL TEMPS!

Treball realitzat amb un altre company (grups de 2) a presentar  : Dilluns 4 d'octubre (1r ESO B) i Dimarts 5 d'octubre  (1r ESO B).

Els objectes evolucionen al llarg del temps. Això és fruit de l’activitat tecnològica. Juntament amb algun company/a de classe, trieu un objecte qualsevol que utilitzem en l’actualitat i cerqueu imatges de com era temps enrere.

Feu una presentació multimèdia que contingui una col·lecció d’imatges ordenada des de la que mostra l’objecte més antic fins a la que mostra el més modern.

Acompanyeu la col·lecció d’imatges amb una petita descripció de les millores que es poden anar observant entre cadascun d’aquests objectes.

Per a la cerca d’imatges, et pot ser útil l’expressió anglesa, a més de la catalana o la castellana. Per exemple, si vols cercar imatges de rentadores antigues, pots utilitzar també l’expressió old washing machine.


BENVINGUTS A L'ASSIGNATURA DE TECNOLOGIA!!!

El curs de TECNOLOGIA de 1r d'ESO ens permetrà introduir-nos dins la tecnologia des de moltes vessats, diferents.

Començarem aprenent que és un PROCÉS TECNOLÒGIC, ens introduirem en el DIBUIX TÈCNIC, anirem al TALLER, aprendrem quines són LES EINES del TALLER i COM TENIR CURA d'elles,  coneixerem les PROPIETATS dels MATERIALS  i com afecten aquestes PROPIETATS al comportament de certs materials:  PAPER, FUSTA, PLÀSTIC i METALL,  i  aprendrem alguna cosa sobre LES EINES TIC (Ordinadors i IPADS)

I, encara que durant tot el curs anirem fent petits projectes acabarem fent un gran projecte :  EL COTXE en el que podrem aplicar tots aquests coneixements.

En aquest bloc trobareu informació sobre els continguts que treballem a classe per poder consultar-los quan vulgueu. També és una eina per poder fer activitats i comentar les feines fetes. Us podeu fer seguidors del bloc i afegir-lo a les pàgines web.

Què tinguem tots un molt bon curs!