31/5/21

EGG DROP CHALLENGE a 1r ESO B

Aprofitant que ja arribem a final de curs hem fet un repte en el que englobarem alguns dels coneixents que hem aprés aquest curs (projecte tecnològic, representació gràfica, eines, propietats dels materials, projecte...). El repte consistia en crear una estructura prou resistent per protegir un ou que al ser llençat d'un primer pis , no s'havia de trencar. 

Després de pensar en com havia de ser aquesta estructura i construir-la, avui els de 1r ESO B hem anat a fer el llançament. Aqui teniu unes mostres dels prototips. 


  

29/4/21

MATERIALS I LES SEVES PROPIETATS

Després de treballar moltes setmanes en el projecte del cotxe, començarem a treballar els materials i les seves propietats. 25/4/21

MEMÒRIA DEL PROJECTE DEL COTXE

En tot projecte cal fer una bona memòria per tal de que algú, que tant si està al costat de casa com a milers de quilòmetres,  pugui construir aquell objecte que hem dissenyat. Amb el projecte cotxe també farem una memòria que redactarem en word. En aquest pdf teniu les diferents parts de les que constarà la nostra memòria.  (per veure'l clickeu sobre les lletres de color verd de la part inferior de la imatge).MEMÒRIA DEL PROJECTE DEL COTXE 

(COM FER-LA PAS A PAS)

PRIMERA APROXIMACIÓ A LES EINES DEL TALLER

Generalment les operacions per obtenir un objecte tecnològic segueixen un mateix procés.

MARCAR -- TALLAR -- POLIR -- VERIFICAR -- FORADAR -- UNIR 

A més hi ha la operació de SUBJECTAR que complementa alguna de les altres operacions. 

i per això necessitem una sèrie d'eines. Aquestes eines i d'altres que fan la mateixa funció les  agruparem en famílies. 

MARCAR consisteix a dibuixar sobre una material determinat els contorns de la peça
que volem obtenir. 
En funció del material sobre el qual treballem, farem servir una eina de marcar determinada.
TALLAR Es tracta d’una operació necessària per obtenir una peça amb la mida i la forma que es vol.
Depenent del material que volem tallar, farem servir una eina de tall determinada.


DESBASTAR, AJUSTAR i POLIR 

Desbastar consisteix a eliminar una part del material d'una peça per aproximar-nos a les mides finals que  ha de tenir
Ajustar consisteix a donar a la peça les dimensions definitives de la manera més exacta possible.
Polir consisteix a deixar les superfícies amb un acabat fi.

LLIMES  :  PLANES
                    RODONES
                    TRIANGULARS

PAPER DE VIDRE

TELA D'ESMERILAR

RASPALL DE PUES METÀL·LIQUES

SUBJECTAR les peces que s’estan treballant és una operació fonamental en moltes accions dins de l’aula de tecnologiaÉs necessària per obtenir un resultat millor i treballar més segurs.

CARGOL DE BANC

SERJANT 

ALICATES


MESURAR I VERIFICAR És l’operació que consisteix a comprovar que els valors del disseny proposat no s’han alterat en cap de les accions de treball.


FORADAR  Es tracta de fer un forat sobre un material. MUNTAR I DESMUNTAR  És l’operació en la qual es combinen diferents peces d’un muntatge. En funció de l’acció que duem a terme, necessitem unes eines o unes altres.

*  TECNOLOGIA 1r ESO Ed. Mc GRAW HILL ACTIVITAT COOPERATIVA : ÀLBUM DE FOTOS

EL TALLER

Dijous i divendres vàrem anar a conèixer  el taller i vam veure que les zones de taller estan molt diferenciades. La zona de treball amb eines, la zona de disseny, la zona d'aigües, la zona de magatzem.... A més hem reflexionat sobre els riscos que podem tenir allà si no som curosos :

- Quan s'utilitzin les  màquines elèctriques, ocupar l'espai necessari i a una distància
adequada dels companys i companyes.

- Transportar les peces llargues, com els llistons, en posició vertical.

- En el cas de portar els cabells llargs, recollir-los, especialment al treballar amb eines
elèctriques en moviment.

- Subjectar amb eines (cargol de banc, serjants, mordassa) el material sobre el
que es treballa.

- Usar les eines d'acord amb el procediment correcte.

- Advertir als companys que no segueixen pautes de treball correctes o que posin
en risc als altres.


Aquesta setmana seguirem parlant de l'aula taller i  de les eines i de com hem de tractar-les per conservar-les el màxim possible i portar un bon manteniment.

A l'AULA TALLER hem de tenir en compte que :

- Hi ha una zona de taller on només aquí podem treballar amb eines i fer les operacions de taller

- Abans de fer qualsevol operació, pintar o encolar les taules s'han de protegir .

- Cal utilitzar les eines per la funció per la que han estat dissenyades (Per exemple no colpejarem un clau amb una clau anglesa ja que l'eina per fer això és un martell).

- No utilitzar eines en mal estat de conservació. 

- No abocar olis o altres líquids que puguin malmetre les canonades o contaminar l'aigua, a la pica. 

- Utilitzar màquines eines sense permís del professor. 

Abans d'acabar la classe és necessari :

- Netejar les eines que haguem fet servir i que hagin quedat brutes (cola, pintures...). Si les eines són metàl.liques és molt important secar-les després perque no s'oxidin.

- Netejar els residus que haguem generat. (fusta, ferralla, paper brut...) i en la mesura de lo possible classificar-los en el contenidor adequat.

- Desconnectar les màquines elèctriques.

- Recollir i desar les eines ben endreçades en el seu lloc.

- Escombrar el terra de la zona de taller


ÉS MOLT IMPORTANT! Comunicar al professor qualsevol desperfecte que veiem. (eines en mal estat o mal ajustades.


En quant a les EINES :

EINA : És un objecte o instrument manual que serveix per fer una operació determinada  sobre els materials, modificant-los (canviant la grandària, la forma, l'aspecte...).

Hi ha l'EINA MANUAL que per utilitzar-la necessitem la força del nostra cos i la  MÀQUINA-EINA que utilitza motors elèctrics per tal de reduir l'esforç físic.

Per obtenir el millor resultat en el nostre treball hem de procurar utilitzar les eines necessàries per a cada operació i conservar-les i mantenir-les en les millors condicions possibles.  Això ens ajudarà també a no tenir accidents.

 OPERACIONS DE MANTENIMENT EN LES EINES : 

-  Substituir les parts desgastades (per exemple les fulles de la serreta, les fulles de cúter, el paper de vidre...)

- Fer alguna operació amb un altra eina ( netejar les llimes amb un raspall metàl·lic)

- Ajustar algun element (la tensió de la fulla d'un arc de serra o ajustar un cargol que manté unides les dues parts d'unes tisores).

Treure les piles dels aparells que no anem a fer servir durant un temps.

- Posar oli (o lubrificar) les parts mòbils de les eines (l'eix d'unes tisores, el cargol de banc...)

24/1/21

CAPSES DE BOMBONS A 1r d'ESO.

Després de diversos dies treballant en la capsa de bombons i donat que aquest any no podrem fer la tradicional exposició de les capses realitzades, us mostro aquí el resultat. Han quedat XULÍSSIMES!!!! Felicitats als artistes!!!!

CAPSES 2n ESO A 

 CAPSES 2n ESO B