13/3/20

MEMÒRIA DEL PROJECTE DEL COTXE

En tot projecte cal fer una bona memòria per tal de que algú, que tant si està al costat de casa com a milers de quilòmetres,  pugui construir aquell objecte que hem dissenyat. Amb el projecte cotxe també farem una memòria que redactarem en word. En aquest pdf teniu les diferents parts de les que constarà la nostra memòria.  (per veure'l clickeu sobre les lletres de color verd de la part inferior de la imatge).MEMÒRIA DEL PROJECTE DEL COTXE 

(COM FER-LA PAS A PAS)

16/1/20

PRIMERA APROXIMACIÓ A LES EINES DEL TALLER

Generalment les operacions per obtenir un objecte tecnològic segueixen un mateix procés.

MARCAR -- TALLAR -- POLIR -- VERIFICAR -- FORADAR -- UNIR 

A més hi ha la operació de SUBJECTAR que complementa alguna de les altres operacions. 

i per això necessitem una sèrie d'eines. Aquestes eines i d'altres que fan la mateixa funció les  agruparem en famílies. 

MARCAR consisteix a dibuixar sobre una material determinat els contorns de la peça
que volem obtenir. 
En funció del material sobre el qual treballem, farem servir una eina de marcar determinada.
TALLAR Es tracta d’una operació necessària per obtenir una peça amb la mida i la forma que es vol.
Depenent del material que volem tallar, farem servir una eina de tall determinada.


DESBASTAR, AJUSTAR i POLIR 

Desbastar consisteix a eliminar una part del material d'una peça per aproximar-nos a les mides finals que  ha de tenir
Ajustar consisteix a donar a la peça les dimensions definitives de la manera més exacta possible.
Polir consisteix a deixar les superfícies amb un acabat fi.

LLIMES  :  PLANES
                    RODONES
                    TRIANGULARS

PAPER DE VIDRE

TELA D'ESMERILAR

RASPALL DE PUES METÀL·LIQUES

SUBJECTAR les peces que s’estan treballant és una operació fonamental en moltes accions dins de l’aula de tecnologiaÉs necessària per obtenir un resultat millor i treballar més segurs.

CARGOL DE BANC

SERJANT 

ALICATES


MESURAR I VERIFICAR És l’operació que consisteix a comprovar que els valors del disseny proposat no s’han alterat en cap de les accions de treball.


FORADAR  Es tracta de fer un forat sobre un material. MUNTAR I DESMUNTAR  És l’operació en la qual es combinen diferents peces d’un muntatge. En funció de l’acció que duem a terme, necessitem unes eines o unes altres.

*  TECNOLOGIA 1r ESO Ed. Mc GRAW HILL ACTIVITAT COOPERATIVA : ÀLBUM DE FOTOS

10/1/20

EL TALLER

Dijous i divendres vàrem anar a conèixer  el taller i vam veure que les zones de taller estan molt diferenciades. La zona de treball amb eines, la zona de disseny, la zona d'aigües, la zona de magatzem.... A més hem reflexionat sobre els riscos que podem tenir allà si no som curosos :

- Quan s'utilitzin les  màquines elèctriques, ocupar l'espai necessari i a una distància
adequada dels companys i companyes.

- Transportar les peces llargues, com els llistons, en posició vertical.

- En el cas de portar els cabells llargs, recollir-los, especialment al treballar amb eines
elèctriques en moviment.

- Subjectar amb eines (cargol de banc, serjants, mordassa) el material sobre el
que es treballa.

- Usar les eines d'acord amb el procediment correcte.

- Advertir als companys que no segueixen pautes de treball correctes o que posin
en risc als altres.


Aquesta setmana seguirem parlant de l'aula taller i  de les eines i de com hem de tractar-les per conservar-les el màxim possible i portar un bon manteniment.

A l'AULA TALLER hem de tenir en compte que :

- Hi ha una zona de taller on només aquí podem treballar amb eines i fer les operacions de taller

- Abans de fer qualsevol operació, pintar o encolar les taules s'han de protegir .

- Cal utilitzar les eines per la funció per la que han estat dissenyades (Per exemple no colpejarem un clau amb una clau anglesa ja que l'eina per fer això és un martell).

- No utilitzar eines en mal estat de conservació. 

- No abocar olis o altres líquids que puguin malmetre les canonades o contaminar l'aigua, a la pica. 

- Utilitzar màquines eines sense permís del professor. 

Abans d'acabar la classe és necessari :

- Netejar les eines que haguem fet servir i que hagin quedat brutes (cola, pintures...). Si les eines són metàl.liques és molt important secar-les després perque no s'oxidin.

- Netejar els residus que haguem generat. (fusta, ferralla, paper brut...) i en la mesura de lo possible classificar-los en el contenidor adequat.

- Desconnectar les màquines elèctriques.

- Recollir i desar les eines ben endreçades en el seu lloc.

- Escombrar el terra de la zona de taller


ÉS MOLT IMPORTANT! Comunicar al professor qualsevol desperfecte que veiem. (eines en mal estat o mal ajustades.


En quant a les EINES :

EINA : És un objecte o instrument manual que serveix per fer una operació determinada  sobre els materials, modificant-los (canviant la grandària, la forma, l'aspecte...).

Hi ha l'EINA MANUAL que per utilitzar-la necessitem la força del nostra cos i la  MÀQUINA-EINA que utilitza motors elèctrics per tal de reduir l'esforç físic.

Per obtenir el millor resultat en el nostre treball hem de procurar utilitzar les eines necessàries per a cada operació i conservar-les i mantenir-les en les millors condicions possibles.  Això ens ajudarà també a no tenir accidents.

 OPERACIONS DE MANTENIMENT EN LES EINES : 

-  Substituir les parts desgastades (per exemple les fulles de la serreta, les fulles de cúter, el paper de vidre...)

- Fer alguna operació amb un altra eina ( netejar les llimes amb un raspall metàl·lic)

- Ajustar algun element (la tensió de la fulla d'un arc de serra o ajustar un cargol que manté unides les dues parts d'unes tisores).

Treure les piles dels aparells que no anem a fer servir durant un temps.

- Posar oli (o lubrificar) les parts mòbils de les eines (l'eix d'unes tisores, el cargol de banc...)

2/12/19

REPTE : CONSTRUIR UNA CAPSA DE BOMBONS

 Treball en grup cooperatiu 3 i 4 persones per grup a realitzar 

1r ESO A: Dijous 15/12 ,  Dijous 12/12 ,  Divendres 13/12 i dijous 19 /12. 
1r ESO B: Dimarts 3/12 , Dimarts 10/12,  divendres 13/12 i dimarts 17/12 


REPTE : 

La nostra cosina gran es casa i com que s’ha assabentat que hem fet Dibuix tècnic a Tecnologia i que de tant en tant hem de superar reptes creatius ens ha demanat que li fem una capsa de bombons per repartir un petit detall el dia del seu casament. Aquesta capsa haurà de ser construïda amb cartolina i portarà 4 bombons i haurà de tenir un volum interior al voltant dels 100 cm3. (Les mesures les haureu de justificar). 

Com serà el procés de construcció del vostre prototip?


1r dia.

Cadascú farà un esbós de com seria la seva capsa proposada i calculara les mides perquè aproximadament tingui uns 100 cm3 de gruix. (30 minuts)
Després mostrareu els vostres esbossos a la resta del grup i entre tots decidireu com hauria de ser la caixa final, i com us repertireu les tasques dels propers 3 dies( 20 minuts).

També haureu de decidir qui s’encarrega de portar el material que hagueu decidit utilitzar per construir-la i per poder treballar a classe (cúters, tisores, colors, paper de diari per no tallar les taules.....). També recordeu que la memòria s’entrega dins un portafolis de plàstic. Algú l’ha de portar.

Poseu el nom a cadascuna de les tasques que feu. 

NOTA : Si acabeu podeu començar a fer lo feina del 2n dia

2n dia

Comenceu a treballar en la vostra idea, cadascú en la feina assignada.

1 persona – farà l’esbós final per presentar
1 persona farà un croquis amb les mides (tingueu en compte que potser necessitareu pestanyes per enganxar la caixa)
1 persona farà la tapa de la memòria i prepararà el pla de treball que s’haurà de seguir per crear la capsa (us adjunto mostra al classroom per si aneu despistats). 
1 persona farà  el prepararà l’índex i  l’especejament  dels materials que necessitareu per crear la capsa (us adjunto mostra al classroom per si aneu despistats). 

3r dia

2 persones construiran la capsa (tingueu en compte que potser necessitareu pestanyes per enganxar)
1 persona farà la ALÇAT/PLANTA i el PERFIL de la capsa. (amb regle).
1 persona farà la memòria fent un diari de camp i explicant qui fa cada funció, com ha estat tot el procés de construcció de la capsa, quines opcions teníeu i perquè heu decidit fer aquesta capsa (que la fa millor que els altres), perquè heu decidit utilitzar el material. Quins problemes heu tingut, i en què podríeu millorar la propera  vegada. 

Poseu el nom a cadascuna de les tasques que feu. 

4t dia

Acabareu les tasques que calen per fer una bona entrega. Si us sobra temps, podeu plantejar-vos decorar la capsa d’alguna manera.

S’ha d’entregar la memòria i la capsa construïda al acabar la quarta classe

NOTA : Cadascú de vosaltres té diferents habilitats que faran que el treball surti fantàstic o no, depenent de qui faci cada cosa. Aprofiteu-les. Sigueu llestos. Jo valoraré el resultat de la feina de cadascú i el resultat final. No feu fer el treball de vistes al company que és incapaç de fer rectes perpendiculars i que fins hi tot la trama base no li surt bé. De la mateixa manera que no feu fer la memòria a qui no redacta bé o fa moltes faltes d'ortografia. Escolliu cadascú la feina en la que sou més bons per fer entre tots el treball més excel·lent possible. 


Pels companys que fan l' ÍNDEXS. Qué ha de portar la memòria?

La tapa, l'índex, Els 4 esbossos fets individualment, l'esbós final, el croquis amb les mides, la làmina amb les vistes (ALÇAT, PLANTA i PERFIL), l'especejament i el pla de treball i la memòria de treball. 


Pels companys que fan la MEMÒRIA, aquí us annexo la base sobre la que treballereu.     
24/11/19

EXAMEN DE LA UNITAT 2. TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Recordeu que examen de Dibuix Tècnic és  el divendres 29 de Novembre per 1r ESO A i 1r ESO B. 

QUÈ HEM ESTUDIAT EN AQUESTA UNITAT?

- Els plànols com a llenguatge tècnic i les diferents formes d'expressió dins el procés tecnològic:      Esbós, Croquis i Plànol.

- Els suports i els estris de dibuix


- La representació de polígons


- Les escales : de REDUCCIÓ, NATURAL i d'AMPLIACIÓ i fer exercicis.


- El sistema de representació de VISTES. 


- L'acotació. 


NORMES D'ACOTACIÓ

Una de les característiques del Dibuix Tècnic és la Normalització, (que hi ha unes normes a seguir). Aquesta característica es necessària ja que el dibuix que nosaltres fem, una altra persona, a qualsevol lloc del món, l'ha de poder interpretar per tornar-la a dibuixar o construir allò que nosaltres hem dibuixat.

Una de les activitats en les que les normes són importants és l'acotació. En aquest curs coneixerem les normes d'acotació més fonamentals.

ACOTAR és posar les dimensions a un dibuix. Això ho farem utilitzant un conjunt de línies i elements que han de seguir unes normes.

QUINS SÓN ELS ELEMENTS DE L'ACOTAMENT?QUINES SÓN LES NORMES BÀSIQUES DE L'ACOTACIÓ?

1. Les línies de cota han de ser primes i, tant com es pugui, s’han de col·locar fora del dibuix (1).


2. La línia principal de cota ha de ser paral·lela a l’aresta de la qual es dóna la longitud i n’ha d’estar separada uns 8 o 10 mil·límetres (2).

3. Les fletxes de cota han de ser primes —màxim 1 mm— i no gaire llargues —uns 2 o 3 mm— (3).


4. Les línies auxiliars de cota han de ser perpendiculars a l’aresta de l’objecte de la qual es vol donar la mida; han d’arribar als seus extrems i han de sobresortir uns 2 o 3 mm per damunt o pel costat de la línia principal de cota (3, 4).


5. Les fletxes han d’arribar just a la línia auxiliar de cota. No s’han de quedar curtes ni sobrepassar-la (4).
6. Les xifres de cota s’han d’escriure de manera clara i entenedora al mig de la línia principal de cota, o just al costat quan no càpiga al mig. No cal indicar-hi les unitats, que se sobreentenen (5).


7. En l’acotament horitzontal, les xifres de cota s’han de col·locar sobre la línia principal de cota. En l’acotament vertical, al costat esquerre i de baix a dalt (6).

8. En l’acotament en paral·lel, la separació de les línies principals de cota ha de ser sempre la mateixa: uns 8 o 10 mm.

9. En l’acotament entre circumferències, entre arcs o entre arcs i una aresta, l’acotament s’ha d’indicar sempre des dels centres de les circumferències o arcs, mai des dels extrems (7).


10. En l’acotament de circumferències o arcs, la línia principal de cota sempre s’ha de col·locar com un radi o un diàmetre dins de la circumferència, amb la xifra de cota fora, si no hi cap (8).


11. En els dibuixos fets a escala de reducció o d’ampliació, el valor de la xifra de cota sempre és el real, mai el de la mida del dibuix.


                                                                                                                     TECNOLOGIA 1r ESO Ed. Mc GRAW HILL  

SOLUCIONS ALS EXERCICIS DE VISTES (MITJÀ) ex. 1-8

Aquestes són les solucions dels exercicis de vistes de nivell mitjà. Són interessants també (sobretot els 6 primers) ja que tenen projeccions, o sigui, línies que no es veuen i que hauriau de dibuixar . Les 2 últimes figures són de nivell avançat (especialment complicades). Si les voleu fer,,, és tot un repte.