25/4/21

PRIMERA APROXIMACIÓ A LES EINES DEL TALLER

Generalment les operacions per obtenir un objecte tecnològic segueixen un mateix procés.

MARCAR -- TALLAR -- POLIR -- VERIFICAR -- FORADAR -- UNIR 

A més hi ha la operació de SUBJECTAR que complementa alguna de les altres operacions. 

i per això necessitem una sèrie d'eines. Aquestes eines i d'altres que fan la mateixa funció les  agruparem en famílies. 

MARCAR consisteix a dibuixar sobre una material determinat els contorns de la peça
que volem obtenir. 
En funció del material sobre el qual treballem, farem servir una eina de marcar determinada.
TALLAR Es tracta d’una operació necessària per obtenir una peça amb la mida i la forma que es vol.
Depenent del material que volem tallar, farem servir una eina de tall determinada.


DESBASTAR, AJUSTAR i POLIR 

Desbastar consisteix a eliminar una part del material d'una peça per aproximar-nos a les mides finals que  ha de tenir
Ajustar consisteix a donar a la peça les dimensions definitives de la manera més exacta possible.
Polir consisteix a deixar les superfícies amb un acabat fi.

LLIMES  :  PLANES
                    RODONES
                    TRIANGULARS

PAPER DE VIDRE

TELA D'ESMERILAR

RASPALL DE PUES METÀL·LIQUES

SUBJECTAR les peces que s’estan treballant és una operació fonamental en moltes accions dins de l’aula de tecnologiaÉs necessària per obtenir un resultat millor i treballar més segurs.

CARGOL DE BANC

SERJANT 

ALICATES


MESURAR I VERIFICAR És l’operació que consisteix a comprovar que els valors del disseny proposat no s’han alterat en cap de les accions de treball.


FORADAR  Es tracta de fer un forat sobre un material. MUNTAR I DESMUNTAR  És l’operació en la qual es combinen diferents peces d’un muntatge. En funció de l’acció que duem a terme, necessitem unes eines o unes altres.

*  TECNOLOGIA 1r ESO Ed. Mc GRAW HILL ACTIVITAT COOPERATIVA : ÀLBUM DE FOTOS