15/9/21

INVENTS : UN PROBLEMA, UNA SOLUCIÓ (Preguntes)

Un cop vist el vídeo, contesteu aquestes  preguntes.

1. Defineix el problema dels contenidors de vidre
2. Quina és la professió de la persona que planteja solucions al problema dels contenidors?
3. En quina mena d'espai construeixen el prototip de la solució al problema dels contenidors?
4. Què fan després de construir el prototip de nou contenidor?
5. Posa un exemple de «serendipitat» (descobriment per casualitat)
6. Explica com és un dels «invents divertits» que apareixen al vídeo
7. Quina és la característica principal que haurien de tenir els inventors?
8. Què han de fer els inventors per evitar que altres els copiïn la idea?